Kär­lek i dysto­pi ska­par pro­blem

Hallands Nyheter - - Tv Guide - C MORE

Ef­ter ett fruk­tans­värt krig har de män­ni­skor som över­levt åter byggt upp ci­vi­li­sa­tio­nen och ska­pat ett samhälle fritt från käns­lor, för att und­vi­ka kon­flik­ter. Men så får två per­so­ner till­ba­ka sin för­må­ga att kän­na – de blir kä­ra i varand­ra. Käns­lor­na ska­par pro­blem bå­de i de­ras re­la­tion till varand­ra, och för res­ten av sam­häl­let. Hu­vud­rol­ler­na i den ro­man­tis­ka sci­ence fic­tion­fil­men ”Equals” spe­las av

Kris­ten Ste­wart och Nicho­las Hoult.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.