Släk­ten är värst

KOMEDI

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Man­lig sjuk­skö­ters­ka (Ben

Stil­ler) föl­jer med flick­vän­nen (Te­ri Po­lo) hem och får träf­fa hen­nes pap­pa

(Ro­bert De Ni­ro), en fö­re det­ta Cia-agent. Väl­spe­lat med någ­ra rik­tigt ro­li­ga sce­ner. (Me­et the pa­rents, USA, 2000) TV4 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.