NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Olofs­bäck 1:41, Råg­vall­mo­vä­gen 6, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Per Mar­tin Jans­son och Ka­rin Mar­ga­re­ta Jans­son. Kö­pa­re: El­la Mä­rit Bengts­son. Kö­pe­sum­ma: 3 495 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 735 000 (2015) kro­nor.

Skogs­torp 4:72, Sol­ros­vä­gen 10, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Ei­vor Mar­ga­re­ta Ahl­gren. Kö­pa­re: Il­se Rum­mel­hardt och John Bert-ove Su­nebrand. Kö­pe­sum­ma: 1 850 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 930 000 (2015) kro­nor.

Däcks­bå­ten 1, Mo­vä­gen 2, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Åsa Ca­ri­na Marie Tengroth och Klas Mar­tin Tengroth. Kö­pa­re: Gö­ran Evert Bengts­son och An­na Victo­ria Bengts­son. Kö­pe­sum­ma: 5 900 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 3 361 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.