Mou­rin­ho: Uni­ted kan slåss om ti­teln

Hallands Nyheter - - Sporten - TT-REU­TERS

Man­ches­ter Uni­ted vann li­gacu­pen och Eu­ro­pa Le­a­gue för­ra sä­song­en, men slu­ta­de blott sexa i Pre­mi­er Le­a­gue. Men i år tror ma­na­gern José Mou­rin­ho att man kom­mer ut­ma­na om ti­teln.

In­för sä­song­en har klub­ben bland an­nat vär­vat in den svens­ke mitt­bac­ken Victor Nilsson Lin­delöf och den bel­gis­ke an­fal­la­ren Ro­me­lu Luka­ku. Då häv­dar klub­bens ma­na­ger – José Mou­rin­ho – att klub­ben är bätt­re rustad in­för kom­man­de sä­song för att nå en hög­re pla­ce­ring.

att bli en tuf­fa­re sä­song, men jag tror vi har bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för att slåss om ti­teln, sä­ger han till BBC. Men att klub­ben är up­pe och no­sar bland de bäs­ta i Eu­ro­pa – där tror Mou­rin­ho att Uni­ted in­te rik­tigt är än­nu. – Vi tog oss till Eu­ro­pa Le­a­gue och var ett av de bäs­ta la­gen, nu ska vi spe- la Cham­pi­ons Le­a­gue och vi är in­te ett av de fa­vo­rittip- pa­de la­gen, sä­ger han.

För att sta­bi­li­se­ra trup­pen och gö­ra den mer slag­kraf­tig så suk­tar nu por­tu­gi­sen ef­ter yt­ter­li­ga­re ny­för­värv in­för sä­song­en.

– En till mitt­fäl­ta­re skul­le ge oss stör­re bredd och en an­fal­la­re som ut­går från kan­ten för att ge oss fler of­fen­si­va al­ter­na­tiv, sä­ger han.

MAN­CHES­TER UNI­TED in­le­der Pre­mi­er Le­a­gue hem­ma på Old Trafford mot West Ham den 13 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.