Fak­ta:

Hallands Nyheter - - Sporten -

* Ös­tersunds FK tar sig an Fo­la Esch från Lux­em­burg, sam­ti­digt som AIK ställs mot por­tu­gi­sis­ka Bra­ga. Bå­da de svens­ka la­gen bör­jar på hem­ma­plan på tors­da­gen, för att av­slu­ta dub­bel­mö­tet på bor­ta­plan en vec­ka se­na­re. * Om ÖFK och AIK tar sig vi­da­re vän­tar playoff­run­dan – dit stor­klub­bar som Ever­ton, Mar­seil­le och Mi­lan lär ta sig. I den­na kval­run­da till­kom­mer dess­utom de lag som sla­gits ut ur Cham­pi­ons Le­a­gue-kva­lets tred­je run­da. * Om de svens­ka la­gen kla­rar av även det hind­ret vän­tar grupp­spel i Eu­ro­pa Le­a­gue, dit bland an­nat Ar­se­nal är di­rekt­kva­li­fi­ce­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.