Tre nya namn i stor Vm-trupp

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Just nu är 30 svens­ka fri­id­rot­ta­re ut­tag­na i Vm-trup­pen. En re­kord­stor ska­ra. – Vi har ald­rig haft så stor trupp tror jag, sä­ger för­bunds­kap­ten Ka­rin Tor­ne­klint till Da­gens Ny­he­ter.

Dis­kuslöf­tet Si­mon Pet­ters­son fick en Vm-bil­jett till Lon­don ef­ter Gp-täv­ling­ar­na i Karl­stad.

Nu säl­lar sig fler fri­id­rot­ta­re till den svens­ka Vm-trup­pen:

Längd­hop­pa­ren Khad­di Sag­nia, 1 500-me­ters­lö­pa­ren Kal­le Berglund och Emil Blom­berg på 3 000 me­ter hin­der.

TIDSFRISTEN FÖR ATT kla­ra kval­grän­ser­na till fri­id­rotts-vm i Lon­don löp­te ut i hel­gen. Ing­en i tri­on ha­de kla­rat re­spek­ti­ve kval­gräns. Men tack va­re att In­ter­na­tio­nel­la fri­id­rotts­för­bun­det (IAAF) fyl­ler upp start­fäl­ten ut­i­från världs­års­bäs­ta­lis­tan så fick de nu varsin Vm-bil­jett.

”Det är jät­te­ro­ligt att Khad­di, Si­mon, Kal­le och Emil fått in­bju­dan och kom­mer va­ra med i Lon­don. Khad­di har med sig er­fa­ren­he­ter­na från sitt fi­na VM i Pe­king men för Si­mon, Kal­le och Emil blir det de­but och de är re­do att ta chan­sen och gö­ra sitt bäs­ta”, sä­ger för­bunds­kap­ten Ka­rin Tor­ne­klint i ett press­med­de­lan­de.

JUST NU ÄR på pric­ken 30 ak­ti­va ut­tag­na till mäs­ter­ska­pet.

– Det är en jät­tes­tor trupp, vi har ald­rig haft så stor trupp tror jag. Då är det än­då tuf­fa­re kval­grän­ser än ti­di­ga­re, så det är fan­tas­tiskt bra, sä­ger Ka­rin Tor­ne­klint till Da­gens Ny­he­ter ef­ter Gp-täv­ling­en i Karl­stad an­gå­en­de en trupp över 30 ak­ti­va.

Men fler kan det allt­så bli i och med in­bjud­ning­ar­na från IAAF.

En som in­te kom­mer till start i VM är ma­ra­ton­lö­pa­ren Isa­bel­lah An­ders­son. Hon läm­nar åter­bud på grund av att hon kän­ner sig ur form.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.