Smugg­la­de or­mar i chips­rör

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■USA. En man i USA är gri­pen miss­tänkt för att ha pla­ne­rat att smugg­la in tre le­van­de kungs­kobror från Hong­kong, som gömts i chips­för­pack­ning­ar.

Ett pa­ket som var adres­se­rat till 34­åri­ge Rod­ri­go Fran­co stop­pa­des av den ame­ri­kans­ka tul­len. I pa­ke­tet hit­ta­des en 60 cen­ti­me­ter långa, myc­ket gif­ti­ga kungs­kobror och tre ki­ne­sis­ka lä­der­sköld­pad­dor, en­ligt åkla­ga­ren.

34­åring­en ris­ke­rar fäng­el­se i upp till 20 år om han döms.

Kungs­kobran är värl­dens störs­ta giftorm. Den kan bli upp till sex me­ter lång. (Tt­reu­ters)

FO­TO: AP

Tre 60 cen­ti­me­ter långa, myc­ket gif­ti­ga, kungs­kobror hit­ta­des i ett chips­rör av den ame­ri­kans­ka tul­len i mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.