MASSAKER PÅ IN­STRU­MENT EF­TER SKILSMÄSSA.

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Skils­mäs­san blev bit­ter, och det var mer än hjär­tan som gick i kras: 54 fi­o­ler och 70 strå­kar. En 34-årig kvin­na an­kla­gas för att ha gjort kaf­fe­ved av he­la den 62-åri­ge ex­ma­kens in­stru­ment­sam­ling.

I tis­dags greps hon av po­lis i Ja­pan, där sam­ling­en vär­de­ras till mot­sva­ran­de näs­tan åt­ta mil­jo­ner kro­nor. Bland in­stru­men­ten fanns en ita­li­ensk dyr­grip som en­ligt Ji­ji Press står för un­ge­fär hal­va sam­ling­ens vär­de.

Kvin­nan ska ha bru­tit sig in hos man­nen ge­nom att kros­sa ett föns­ter vin­tern 2014, då pa­ret låg i skilsmässa. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.