Utrust­ning för­störd vid bo­en­de

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■BRAND. En stör­re bygg­nad på Gry­tans flyk­ting­bo­en­de utanför Ös­tersund brann un­der tis­dags­kväl­len. En man i 25-års­ål­dern har an­hål­lits miss­tänkt för mord­brand, en­ligt po­li­sen.

Bygg­na­den som brann fun­ge­ra­de som för­råd för fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tio­nen Hej främ­ling!, som för­va­rar fri­lufts- och sport­ut­rust­ning där, rap­por­te­rar P4 Jämt­land.

Bran­den star­ta­de vid 21-ti­den. En tred­je­del av bygg­na­den är för­störd. Ing­en per­son har ska­dats. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.