I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■FIN­LAND. Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin är på be­sök i Helsing­fors.

■■NORDKOREA. 64-års­ju­bi­le­um för av­slu­tan­det av Ko­re­a­kri­get fi­ras. Nordkorea kal­lar da­gen för Se­gerns dag.

■■SPA­NI­EN. Tax­i­bran­schen går ut i strejk i Madrid.

■■SOMMARPRAT. Skå­de­spe­la­ren Evin Ah­mad som­marpra­tar i P1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.