Lif­ten i Kå­sa åter i bruk ef­ter el­fel

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: I går rap­por­te­ra­de HN om en per­son som un­der ons­dags­för­mid­da­gen fast­na­de i lif­ten vid Kå­sa på väg ner i vatt­net. Det vi­sa­de sig hand­la om ett el­fel, och lif­ten stäng­des av un­der någ­ra tim­mar för att kon­trol­le­ras. Nu med­de­lar kom­mu­nen att den är igång igen.

– Just nu är den i bruk, men vi kan in­te svä­ra på att det in­te hän­der igen. Det är ett ut­satt lä­ge där ne­re med salt och el, sä­ger Jenny Bergström, chef på drift- och an­lägg­nings­av­del­ning­en på hamn- och ga­tu­för­valt­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.