Bengt Eli­as­son (L)

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* – Jag tyc­ker det är märk­ligt age­rat när det lig­ger en miss­tro­en­de­för­kla­ring mot tre mi­nist­rar. Att man mö­ble­rar om re­ge­ring­en och lå­ter en sit­ta kvar som om det­ta kan för­hand­las. Det är ett för­tro­en­de som sak­nas och politik är en för­tro­en­debransch. Pe­ter Hul­tqvist har som jag ser det age­rat precis som An­ders Yge­man och bor­de ock­så drabbas av kon­se­kven­sen. Det är märk­ligt att tro att man helt plötsligt ska ha för­tro­en­de för ho­nom idag när vi in­te ha­de det igår.

Bild: DA­NI­EL MOLUND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.