Andre­as Fey­mark (SD)

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* – Jag in­stäm­mer i det par­ti­et sagt att även Hul­tqvist bor­de av­gå. Pro­ble­met är att de in­te ta­git an­svar och att de som bor­de ha av­gått in­te gjort det. Vi ha­de gär­na sett ett ex­tra­val, det har vi sagt he­la ti­den. Vi rös­ta­de nej till Ste­fan Löfven som stads­mi­nis­ter och har ald­rig stått bakom ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.