Fak­ta:

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Fy­ra styc­ken sol­fjä­ders­for­ma­de hus ska byg­gas på Bac­chus­om­rå­det un­der etapp 1. * Det förs­ta hu­set bör­ja­de byg­gas i maj i år. Be­ro­en­de på sälj­tak­ten kommer res­te­ran­de hus byg­gas. * Lä­gen­he­ter­na i det förs­ta hu­set la­des upp till för­sälj­ning i vå­ras. De kos­ta­de mel­lan 2,3 och 5,7 mil­jo­ner kro­nor. De lä­gen­he­ter som för­vän­tas bli stör­re än fy­ror på 97 kvadrat­me­ter i det and­ra hu­set be­räk­nas kos­ta över 5,7 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.