”Pap­pan bär på stor sorg”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

OLYCKA. Da­gen ef­ter fri­släp­pan­det får den 51-åri­ge man som miss­tänk­tes för mord på sin fru och si­na tre barn stöd av en präst, nä­ra vän­ner och gran­nar.

– Han är ju oer­hört lät­tad fram­för allt. Att bå­de bli för­satt på fri fot och ock­så bli av­förd som hu­vud­miss­tänkt för de här oer­hört all­var­li­ga an­kla­gel­ser­na. Sam­ti­digt kän­ner han en otro­ligt stor sorg, sä­ger ad­vo­kat Po­ly Jen­sell, till GT

Man­nen släpp­tes i ons­dags se­dan de förs­ta ob­duk­tions­re­sul­ta­ten vi­sat att mam­man dog till följd av bran­den. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.