För­bjuds an­stäl­la an­hö­ri­ga

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

FRANKRIKE. Fa­vo­rittip­pa­de Franço­is Fil­lons pre­si­dent­kan­di­da­tur sänk­tes av av­slö­jan­det att han be­ta­lat sin hust­ru mil­jon­be­lopp för att rul­la tum­mar­na. I köl­vatt­net av skan­da­len för­bjuds nu Frank­ri­kes po­li­ti­ker att an­stäl­la an­hö­ri­ga.

La­gen är en av de förs­ta att an­tas se­dan Em­ma­nu­el Macrons skrällse­ger i maj och lig­ger i lin­je med pre­si­den­tens vallöf­te om att ”mo­ra­li­se­ra” lan­dets po­li­tis­ka liv.

Un­ge­fär en sjät­te­del av Frank­ri­kes 577 par­la­men­ta­ri­ker har i dag en an­hö­rig an­ställd som as­si­stent. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.