Li­te om: Katja Wik

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Fyl­ler: 30 år den 30 ju­li 2017. * Bor: På Sö­der­malm i Stock­holm. * Fa­milj: Sam­bon Philip. * Gör: Re­gis­sör och för­fat­ta­re. * Om att fyl­la 30: ”Det var vär­re att fyl­la 29. Men att fyl­la 30 känns mest ro­ligt. * Så fi­rar jag födelsedagen: ”Jag ska ha fest hem­ma med fa­milj och vän­ner.” * Lä­ser: ”Om ge­ne­ra­tion ego apro­på det jag hål­ler på med nu. Boken he­ter ”En ny jord” av Eck­hart Tol­le. Ti­teln lå­ter li­te hokuspokus men vis­sa de­lar i den är rik­tigt bra.” * Äter helst: ”Pas­ta med ci­tron och salt. Det är så gott.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.