FÖDELSEDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 54 år se­dan, 1963, föd­des troll­kar­len Joe La­be­ro som Lars Bengt Ro­land Jo­hans­son. Ett mer slag­kraf­tigt ef­ter­namn fick han ge­nom att sät­ta ihop de förs­ta bok­stä­ver­na i si­na namn. Det sto­ra ge­nom­brot­tet kom med sho­wen ”A ma­gic night” 1991. Se­dan dess har han un­der­hål­lit med si­na il­lu­sions­kons­ter bå­de i Sve­ri­ge och ut­om­lands. Det se­nas­te året har han tur­ne­rat i Sve­ri­ge med fö­re­ställ­ning­en ”A ma­gic world”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.