Vi har hit­tat en stark sak som spik

Hallands Nyheter - - Sporten -

Hag­my­rens V75-om­gång ser på för­hand ut att kun­na bju­da på bå­de bra sport men i och med att det är många svår­lös­ta lopp så skul­le det in­te för­vå­na om det, precis som på Ax­e­val­la i helgen, blir sto­ra peng­ar till de som hit­tar rätt i V75-spe­let. Det var in­te helt lätt att ploc­ka ut ett sing­el­streck men med tan­ke på det sätt som Highland Park (V75-1) har upp­trätt på slu­tet så ham­na­de va­let på ho­nom. Kim Eriksson kör den här gång­en och han har haft en del fram­gång­ar med häs­tar trä­na­de av Ro­bert Bergh ti­di­ga­re och vi tror att det kommer en ny den här vec­kan. Ro­ger Nygren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.