DA­GENS TVILLING

Hallands Nyheter - - Sporten -

Spit­cam Jubb och Tjac­ko Zaz (V75-5, bil­den) har bäg­ge va­rit up­pe och no­sat på eli­ten vid någ­ra till­fäl­len. Det är häs­tar som dess­utom fort­sät­ter att ut­veck­las. Odd­set blir knap­past högt på tvil­ling­spe­let men det känns som det kommer att stå mel­lan Kaj Wi­dell och John­ny Tak­ters kör­ning­ar. Just sil­ver­lop­pet in­ne­hål­ler en rad fi­na häs­tar och är vec­kans höj­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.