Stu­die sän­ker Ast­ra Ze­neca

Hallands Nyheter - - Ekonomi -

Ast­ra Ze­neca ra­sar på Stock­holms­bör­sen se­dan bo­la­get med­de­lat att en lä­ke­me­dels­stu­die miss­lyc­kats. Sam­ti­digt re­do­vi­sar bo­la­get en vinst fö­re skatt på 492 mil­jo­ner dol­lar för and­ra kvar­ta­let i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.