Mu­sik:

Vec­kans kon­ser­ter

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Dan Hy­lan­der spe­lar på Glom­mens Fis­kek­rog i kväll. Och visst minns vi hans klas­si­ker som Svart Kaf­fe och Skug­gor i skym­ning­en? I mor­gon kväll gör Mo­ney­brot­her ett so­lo­gig på Ma­jas sto­ra ute­scen. Kans­ke lad­dar han in­för sin med­ver­kan i hös­tens ”Så Myc­ket Bätt­re”. På sön­dag är det dags för Ma­rit Berg­man och Ola Sa­lo att gäs­ta Ma­jas och på ons­dag spe­lar Avant­gar­det med Ove & the Hit­ma­kers på Ma­jas. Fre­dag den 4 aug har Ma­jas en vis­fes­ti­val med Jack Vre­eswijk, Caj­sa-sti­na Åker­ström, Pa­trik Isaks­son och Da­vid Ur­witz. I Fal­ken­berg gäs­tar Lin­da Ström, Ale Möl­ler & Knut Rei­ers­rud Stål­boms i mor­gon lör­dag. Lin­da in­går i tri­on Coo­ki­es ’n Be­ans och har ock­så sam­ar­be­tat med Staf­fan Hell­strand. I So­ci­e­tets­par­ken i Var­berg tar Unga för­må­gor plats på sce­nen på ons­dag me­dan tors­da­gen till­hör ban­det West of Eden vars hjär­tan klap­par för kel­tisk folk­mu­sik. Fre­dag den 4 aug går Kim Lar­sen & Kjuk­ken upp på So­ci­e­tets­par­kens scen.

Grup­pen Bre­a­bach från Skott­land spe­lar ”el­dig skotsk folk­mu­sik med fi­ness” på Glom­mens Fis­kek­rog fre­dag den 4 aug. Grup­pen be­står av fem skots­ka mu­si­ker som bå­de sjung­er och dan­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.