All­de­les osvind­lan­de höj­der

HEM­MA I HAMPSTEAD Re­gi: Jo­el Hopkins Stor­bri­tan­ni­en, 2017 (102 mi­nu­ter)

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - TO­BI­AS HOLMGREN

DRA­MA

Vem ställ­de till med det här? Hem­ma i Hampstead är oförarg­lig som sin ti­tel, men ock­så li­ka trå­kig och in­tets­ä­gan­de.

Di­a­ne Ke­a­ton spe­lar ent­re­pre­nör­sän­kan Emily, som um­gås i Lon­don-stads­de­len Hampste­ads fi­na­re kret­sar men van­trivs hos si­na yt­li­ga vän­ner. När hon fal­ler för en­stö­ring­en Do­nald (Bren­dan Gle­e­son) som bor i ett sjab­bigt skogs­skjul, för­änd­ras hen­nes liv i grun­den.

Emily och Do­nald är in­te He­at­h­c­liff och Cat­hy; de är knappt Fred­rik Se­ge­my­hr och Cil­la. De­ras Skön­he­ten och Odju­ret-sa­ga är vis­ser­li­gen in­te helt ut­an charm – till ex­em­pel gil­lar jag fil­mens mot­sva­rig­het till Gas­ton, en uku­le­le-spe­lan­de re­vi­sor med kåtslag – men den kvävs i ett ofo­ku­se­rat be­rät­tan­de, samt av de stän­digt lju­dan­de strå­kar­na och pi­anoplin­ken som ska tvinga oss att kän­na någon­ting, vad som helst; ba­ra in­te tristes­sen och vår kor­ta tid på jor­den. Jag upp­le­ver båda.

Bild: NICK WALL

HJÄRTLIGT. Virr­pan­na (Di­a­ne Ke­a­ton) och surkart (Bren­dan Gle­e­son) på dejt i det grö­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.