Långt från Dis­ney

BIGFOOT JUNIOR Re­gi: Je­re­my De­gru­son & Ben Stas­sen, Bel­gi­en, 2017 (92 min)

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MATS JOHNSON

ÄVEN­TYR

Da­to­ra­ni­me­ra­de Bigfoot Junior är ett bel­giskt för­sök att kon­kur­re­ra med Usa-jät­tar­na Dreamworks och Dis­ney, på de­ras hem­ma­plan.

Det går ing­et vi­da­re. Fil­men är en hög­ljudd och trött­sam mix av Men in Blac­kac­tion, slap­stick­hu­mor, gul­li­ga djur som snac­kar, Dok­tor Do­litt­le och en hyll­ning till den ame­ri­kans­ka kärn­fa­mil­jen (att pap­pa är det hå­ri­ga skogs­monst­ret Stor­fot spe­lar i slutän­dan lik­som ing­en roll).

Den sto­ra snäl­la björ­nen som gär­na ry­ter och för­sö­ker se far­lig ut är aning­en li­te kul. An­nars är, som så of­ta, min frå­ga: Vem skall gå och tit­ta på det här?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.