Ny bil­del hett byte för tju­var

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. En ny typ av bil­dels­stöl­der rap­por­te­ras från Jön­kö­ping och Ös­ter­göt­land. Ett 50-tal stöl­der har an­mälts ef­ter att bi­lä­ga­re bli­vit av med den hål­la­re el­ler det mun­styc­ke som spru­tar spo­larväts­ka på bi­lens strål­kas­ta­re på fron­ten, rap­por­te­rar P4 Jön­kö­ping.

Det är fram­för allt nya bi­lar som blir av med mun­styc­ken. Ett nytt kan kos­ta upp till 1 000 kro­nor. Men var­för just des­sa bil­de­lar är he­ta på mark­na­den är oklart. (TT)

FOTO: JOHAN NILSSON/TT/ARKIV

I en hög med schakt­mas­sor i Mal­mö bod­de fle­ra backsva­lor som­ma­ren 2013.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.