Vill slänga ut al-ja­zi­ra

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MELLANÖSTERN. Is­ra­els pre­miär­mi­nis­ter Ben­ja­min Ne­ta­ny­a­hu sä­ger att han vill stänga al-ja­zi­ras Je­ru­sa­lem­kon­tor, el­ler helt slänga ut me­die­bo­la­get från Is­ra­el.

Ne­ta­ny­a­hu skri­ver på Fa­ce­book att ”al-ja­zi­ra fort­sät­ter att upp­ma­na till våld runt Tem­pel­ber­get”.

”Jag har fle­ra gång­er väd­jat till de brotts­be­käm­pan­de myn­dig­he­ter­na att stänga al-ja­zi­ras kon­tor i Je­ru­sa­lem. Om det in­te är möj­ligt ju­ri­diskt kommer jag att för­sö­ka få den lag­stift­ning som är nöd­vän­dig för att ute­stänga al-ja­zi­ra från Is­ra­el”, skri­ver han. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.