STÅLTRÅD I HAL­SEN EF­TER LUNCH.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Utelun­chen slutade i smär­tor. På sjuk­hu­set hit­ta­des en två cen­ti­me­ter lång bit ståltråd i kvin­nans hals.

– Lä­ka­ren be­skrev trå­den som nå­got som kom från en stål­bors­te, sä­ger hon till Ba­ro­me­tern.

Ma­ten in­togs på en re­stau­rang i Os­kars­hamn. Un­der mål­ti­den kän­de kvin­nan hur nå­got fast­na­de och det blöd­de när hon hos­ta­de. Väl på sjuk­hu­set fick hon sö­vas ned då stål­trå­den togs bort.

Äga­ren har, en­ligt kvin­nan, sagt att det in­te är be­vi­sat att strål­trå­den kom från ma­ten på re­stau­rang­en. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.