I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■GLO­BALT. 103 år se­dan Förs­ta världs­kri­get star­ta­de.

■■MALAYSIA. Rät­te­gång­en mot två kvin­nor an­kla­ga­de för gift­mor­det på den nord­ko­re­ans­ka dik­ta­torns halv­bror, Kim Jong­nam, i Malaysia in­leds.

■■KAZAKSTAN. Ame­ri­ka­nen Ran­dy Bresnik, ita­li­ens­ka Pa­o­lo Ne­spo­li and rys­ka Ser­gey Ry­a­zan­sky åker till In­ter­na­tio­nel­la rymd­sta­tio­nen ISS.

■■GLO­BALT. Det är Världs­hep­ta­tit­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.