Tå­gen ska gå ge­nom stan

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på in­sän­da­ren ”Tå­gen ska in­te stan­na i Var­berg (19/7).

TÅGTRAFIK. Sig­na­tu­ren Resenär kom­men­te­rar min ar­ti­kel att snabb­tå­gen bör stan­na i Var­berg den 14 ju­li med att på­stå att de in­te ska gö­ra det. Hur vet du det? Tå­gen kom­mer in­te att gå ut­an­för cent­rum i ra­san­de fart ef­tersom det re­dan är be­slu­tat om en tåg­tun­nel ge­nom stan. Vet du in­te det? Att ha snab­ba tåg­för­bin­del­ser stär­ker sta­dens at­trak­tions­kraft.

Chris­ter Wil­helms­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.