Bil brann vid Jonsta­ka­ron­del­len

Hallands Nyheter - - Varberg - JENNIE PERS­SON CAROLIN GADALLAH

En mind­re last­bil bör­ja­de brin­na ut­an­för buss­håll­plat­sen vid Jonsta­ka­ron­del­len. Rädd­nings­tjäns­ten kom till plat­sen och kun­de släc­ka bran­den.

Det var fö­ra­ren Christoffer Carl­sjö som själv ring­de och lar­ma­de om bran­den.

– Jag kom och kör­de i ron­del­len och kän­de att det luk­ta­de bränt. Jag trod­de först det var ut­i­från men se­dan bör­ja­de det ry­ka från bi­len. Jag stan­na­de bi­len och då bör­ja­de det brin­na ur hands­fac­ket. Jag för­sök­te skvät­ta vat­ten på det, men in­såg snabbt att det in­te var nå­got mer att gö­ra. Så jag ring­de 112 på en gång, sä­ger han.

Christoffer Carl­sjö, som kla­ra­de sig ut­an ska­dor, möt­tes snabbt upp av två kol­le­gor.

– Det är ba­ra skönt att det in­te hände nå­got mer all­var­ligt, att det ba­ra blev ma­te­ri­el­la ska­dor, sä­ger Michael Al­freds­son, som är äga­re till fö­re­ta­get som äger bi­len.

Vitt­net Niklas Ekengren såg vad som hände när han kör­de för­bi bi­len som brann.

– Vi kör­de för­bi och var kanske sju me­ter ifrån men kän­de än­då vär­men i bi­len. Vi ha­de ned­drag­na ru­tor men kun­de än­då kän­na av vär­men, sä­ger han.

Un­der rädd­nings­ar­be­tet var ett kör­fält av­stäng i sö­der­gå­en­de rikt­ning. Vid 11-ti­den på fre­da­gen var bran­den släckt.

Bild: NIKLAS EKENGREN

HÄFTIG BRAND. Lå­gor­na slog från fö­rar­hyt­ten när Niklas Ekengren åk­te för­bi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.