Fak­ta: In­ter­na­tio­nal Youth Me­dia Sum­mit

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* In­ter­na­tio­nal Youth Me­dia Sum­mit är en or­ga­ni­sa­tion som främ­jar kun­ska­pen om att gö­ra film om mänsk­li­ga rät­tig­he­ter ge­nom att ord­na ”topp­mö­ten” dit unga från he­la värl­den bjuds in. * Ti­di­ga­re kon­fe­ren­ser har ägt rum bland an­nat i Los Ang­e­les, Syd­ney, Bel­grad och Kat­man­du. * Källa: Re­gi­on Hal­land

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.