Ryskt svar på nya sank­tio­ner

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

USA. Ryss­land har ilsk­nat till över de nya sank­tio­ner som den ame­ri­kans­ka se­na­ten rös­tat ige­nom. Nu be­gär Ryss­land att USA:S di­plo­ma­tis­ka representation i lan­det be­grän­sas och kal­lar USA:S age­ran­de för ett in­ter­na­tio­nellt brott.

Ryss­lands svar kom­mer in­nan Do­nald Trump skri­vit un­der för­sla­get – el­ler lagt in sitt ve­to. Men Trump sit­ter i en räv­sax. Skri­ver han på för­sla­get för­säm­ras re­la­tio­nen med Ryss­land, läg­ger han in sitt ve­to ser det in­för hem­ma­publi­ken ut som att han vi­ker sig för rys­sar­na. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.