En miss­tänkt för att ha snöpt Troll­pik­ken

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■En per­son är miss­tänkt för ska­de­gö­rel­sen mot den nu­me­ra be­röm­da fjäll­for­ma­tio­nen Troll­pik­ken i den nors­ka kom­mu­nen Egersund.

Troll­pik­ken hit­ta­des ka­pad i mid­som­mar­hel­gen. Borr­hål vitt­na­de om att det var här­verk som skett med av­sikt.

Se­dan Troll­pik­ken åter­fick sin res­ning har plat­sen be­sökts av minst 10 000 per­so­ner.

Den miss­tänk­te gär­nings­man­nen vill in­te bli upp­märk­sam­mad, häl­sar hans ad­vo­kat Ar­vid Sjø­din. (TT-NTB)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.