Ro­bot ned­skju­ten nä­ra Mec­ka

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■JE­MEN/SAUDIARABIEN. En bal­lis­tisk ro­bot som av­fy­rats av re­bel­ler i Je­men har skju­tits ned nä­ra Mec­ka i Saudiarabien, en må­nad in­nan den år­li­ga hög­ti­den ha­jj, då två mil­jo­ner män­ni­skor vall­fär­dar dit.

Det upp­ger den sau­disk­led­da ko­a­li­tio­nen som stri­der i Je­men, och kal­lar det ett ”de­spe­rat för­sök av Huthi­re­bel­ler­na att stö­ra ha­jj”.

Ro­bo­ten upp­ges ha skju­tits ned 7 mil sö­der om Mec­ka, som är islams ”vag­ga”, en he­lig plats för bå­de sun­ni­ och shi­amus­li­mer. (TT­AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.