25 bi­tar.

Hallands Nyheter - - Konsument -

Mäng­den Non-stop som lig­ger fram­för på­sen är vad män­ni­skor äter, allt­så en por­tion, an­ser Ma­ra­bou. För­pack­ning­en i bak­grun­den in­ne­hål­ler där­med nio por­tio­ner. Det vill sä­ga att den ska kun­na räc­ka till vad nio per­so­ner äter vid ett till­fäl­le om de vill hål­la sig till en por­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.