Li­te om: David Gustafs­son

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Född: Den 30 ju­li 1987 på BB i Var­berg, upp­vux­en i Fol­ka­red, Sib­barp.

* Bor: Lä­gen­het i Fal­ken­berg och un­der ter­mi­ner­na på in­ter­nat vid Furubo­da folkhögskola ut­an­för Åhus, Kristi­an­stad.

* Gör: Plug­gar ut­bild­ning­en På väg igen, en skräd­dar­sydd folk­hög­sko­le­ut­bild­ning för per­so­ner med för­vär­va­de hjärn­ska­dor.

* Fa­milj: För­äld­rar­na An­na-ka­rin och Bengt samt brö­der­na An­ders, 28 år, och Si­mon, 22 år.

* In­tres­sen: Mu­sik, kon­ser­ter, skidor, pe­ri­od­vis löp­ning, um­gås med kom­pi­sar, färg och de­sign. ”Jag gillar när det hän­der sa­ker.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.