FÖDELSEDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 46 år se­dan, 1971, föd­des sång­ers­kan och låt­skri­va­ren Li­sa

Ek­dahl. Hon bör­ja­de som ton­å­rig jazz­sång­ers­ka och slog ige­nom 1994 med sin förs­ta, själv­be­tit­la­de ski­va som in­ne­höll lå­ten ”Vem vet”. Hon har se­dan dess väx­lat mel­lan pop och jazz på svens­ka och eng­els­ka, lig­ger på bå­de franskt och svenskt skiv­bo­lag och har sin publik bå­de i Sve­ri­ge och ut­om­lands. 2016 med­ver­ka­de hon i TV4:S ”Så myc­ket bätt­re”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.