29 JU­LI

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Olof namns­dag. Olof är nor­diskt och stam­mar från ord som be­ty­der för­fa­der och ar­vinge. Från ti­dig me­del­tid har nam­net bu­rits av stor­män, bland dem kung Olof Sköt­ko­nung, och se­dan 1300-ta­let har det va­rit van­ligt även bland bon­de­be­folk­ning­en. I dag är det num­mer 83 bland Sve­ri­ges van­li­gas­te mans­namn; me­del­ål­dern för Olof är strax över 50 år. Om­kring 149 000 bär nam­net och cir­ka 15 000 kal­las så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.