4 000...

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

...åhö­ra­re stod fram­för sce­nen när Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter Thor­björn Fäll­din ta­la­de på Al­me­dals­vec­kans sista dag för 35 år se­dan, 1982. I ta­let gick Cen­ter­le­da­ren till hårt an­grepp mot so­ci­al­de­mo­kra­ter­nas och LO:S för­slag om lön­ta­gar­fon­der, som han me­na­de skul­le gö­ra Sve­ri­ge till ett mer so­ci­a­lis­tiskt sam­häl­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.