Björ­gen kan läg­ga av ef­ter sä­song­en

Hallands Nyheter - - Sporten -

SKIDOR: Nors­ka skiddrott­ning­en Ma­rit Björ­gen över­vä­ger att slu­ta ef­ter sä­song­en.

– Jag fun­de­rar på det. Jag tar ett år i ta­get nu, sä­ger hon till Af­ten­pos­ten.

37-åring­en ser fram emot sitt sista, och fem­te, OS och väl­jer att stå över Tour de Ski för att va­ra i gott slag. Mer tid med fa­mil­jen är ock­så en an­led­ning.

– OS är mitt mål. Det är mitt sista OS och jag ska gö­ra allt jag kan för att va­ra så bra för­be­redd som möj­ligt.

– De mäs­ter­skap jag har va­rit bra i har jag in­te kört Tour de Ski, sä­ger den 24-fal­di­ga guld­me­dal­jö­ren i OS- och Vm­sam­man­hang.

Åmål

Hag­my­ren

Lopp 10. 2140 m, au­to Glo­bal Re­bel Is­land Li­fe Mal­go­maj B. Ju­lia Kau­litz Brot­hers In Am Over­ti­me­o­så­finsö­der­berg To­bac­co Li­nus Boy Lin­coln Lawy­er Prin­ce Co­bol Slop­py Joe Mell­by De­mon

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.