Kristi­ans­son in­vald i Hall of Fa­me

Hallands Nyheter - - Sporten -

VOLLEYBOLL: Den ti­di­ga­re för­bunds­kap­te­nen för herr­lands­la­get, An­ders Kristi­ans­son, kom­mer att bli in­vald i vol­ley­bol­lens in­ter­na­tio­nel­la Hall of Fa­me. Det blir han som förs­ta svensk nå­gon­sin.

”Jag kän­ner mig över­ras­kad och hed­rad på sam­ma gång. Det här är ing­et jag gått runt och fun­de­rat på – ing­et jag för­vän­tat mig. Jag ha­de in­te en sus­ning att det här skul­le hän­da”, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

Kristi­ans­son led­de det svens­ka lands­la­get un­der 80- och 90-ta­let då svensk herr­vol­ley­boll upp­lev­de si­na gyl­le­ne år, med ett Em-sil­ver på hem­ma­plan 1989 som främs­ta me­rit. De slog bland an­nat ut stor­mak­ten Sov­je­tu­ni­o­nen i se­mi­fi­nal. Han krön­te se­dan sto­ra fram­gång­ar med oli­ka klubb­lag ute i Eu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.