Fy­ra tips för den hus­lö­se

Hallands Nyheter - - Ubodsdteavdalla - LI­SA WALLSTRÖM/TT

Det är in­te al­la som har möj­lig­het att ha ett eget som­mar­hus. Men det finns knep. Här är någ­ra tips: * 1. Hyr ett enkla­re torp långt ifrån nå­gon stör­re stad. Där är pri­ser­na som lägst. * 2. Byt­lå­na. Er­bjud din bostad i ut­byte mot ett par vec­kor på lan­det. Det finns gott om by­tes­saj­ter och -grup­per på nä­tet. * 3. Gå ihop med en kom­pis el­ler en an­nan fa­milj och de­la på kost­na­der­na. * 4. Er­bjud att ”hus­vak­ta”. Är du hän­dig kan du be­ta­la din hy­ra i ar­bets­form. An­non­se­ra i lo­kal­tid­ning­ar och sprid i al­la di­na so­ci­a­la ka­na­ler för att få napp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.