Klass­kam­pen fort­sät­ter i rym­den

Hallands Nyheter - - TV Guide -

Tred­je sä­song­en av den ka­na­den­sis­ka sci fi­ac­tions­e­ri­en ”Kill­joys” finns nu att se. Se­ri­en ut­spe­lar sig i ett an­nat sol­sy­stem, be­stå­en­de av de fy­ra pla­ne­ter­na Qu­ad, där sam­häl­let är upp­byggt ef­ter oli­ka sam­hälls­klas­ser. In­vå­nar­na är hårt styr­da av led­ning­en, så pri­sjä­gar­na Ya­le­na ”Dutch” Yar­deen, och John och D’avin Jaqo­bis har fullt upp med att skö­ta sitt ar­be­te och sam­ti­digt hål­la sig ut­an­för de kon­flik­ter som stän­digt blos­sar upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.