Raff­lan­de fi­nal i 50 me­ter fjä­ril

Hallands Nyheter - - TV Guide -

Vi bjuds på bå­de för­söks­heat och fi­na­ler på sim­vm:s näst sista dag. Me­daljfa­vo­ri­ten Sa­rah

Sjö­ström sim­mar bland an­nat fi­nal i 50 me­ter fjä­ril, där hon har go­da chan­ser. SVT1 9.30 & 17.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.