Många ska­da­de i ty­fon

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

TAIWAN. Över 80 per­so­ner – de fles­ta rädd­nings­ar­be­ta­re – har ska­dats när en kraf­tig ty­fon svept in över Taiwan. Hund­ra­tu­sen­tals hus­håll har bli­vit ström­lö­sa, in­ri­kes­flyg har ställts in och hu­vud­sta­den Tai­pei har stängts ned. I lan­dets söd­ra de­lar är 40 per­so­ner fång­a­de på en ö till följd av över­sväm­ning­ar.

Vind­styr­kor på upp till 33 me­ter per se­kund har upp­mätts. Många av de ska­da­de har träf­fats av fal­lan­de fö­re­mål. Två har all­var­li­ga ska­dor. (Tt-reu­ters)

FOTO: CHIANG YING-YING/AP

Taiwan har drab­bats av yt­ter­li­ga­re en ty­fon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.