Barn dog i het bil i Pho­e­nix

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

USA. En ettå­rig poj­ke i USA har hit­tats död i en bil där han ha­de läm­nats i två tim­mar. Det var mam­man som hit­ta­de ho­nom; bi­len stod på en par­ke­ring i Pho­e­nix, Ari­zo­na. En­ligt rädd­nings­tjäns­ten var barn­döds­fal­let det and­ra i sta­den på två da­gar un­der så­da­na om­stän­dig­he­ter.

I fre­dags hit­ta­des en poj­ke på sju må­na­der död i en stads­del i nord­öst­ra Pho­e­nix. Han ha­de läm­nats en­sam i en bil trots att vär­men nåd­de ett tre­siff­rigt tal en­ligt Fa­h­ren­heitska­lan – minst 38 gra­der Celsi­us. (TT-AP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.