Olag­ligt re­gis­ter hos po­lis

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

DAN­MARK. Trots att det är för­bju­det se­dan 2010 har dansk po­lis spa­rat tu­sen­tals fin­gerav­tryck i ett re­gis­ter från miss­tänk­ta som po­li­sen ut­rett i sam­band med brott

För att på­bör­ja stryk­ning i re­gist­ret be­hö­ver po­li­sen ett de­kret från ju­sti­tie­de­par­te­men­tet. Nu tvis­tar po­li­ti­ker­na – Venst­re och En­hets­lis­tan vill att fin­gerav­tryc­ken ska ren­sas bort ef­ter tio år, me­dan So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Dansk Fol­ke­par­ti vill ha kvar re­gist­ret. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.