Fle­ra dö­da i skott­dra­ma

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TYSKLAND. Två per­so­ner mis­te li­vet och tre ska­da­des svårt vid skott­loss­ning på en natt­klubb i tys­ka Konstanz ti­digt i går mor­se. Skyt­ten träf­fa­des själv i en skott­väx­ling med po­li­sen när han för­sök­te fly. Han för­des till sjuk­hus där han av­led ett par tim­mar se­na­re. Det and­ra döds­off­ret var en­ligt tid­ning­en Süd­ku­ri­er en sä­ker­hets­vakt.

Po­li­sen i Konstanz har än­nu ing­en upp­fatt­ning om vad som fick gär­nings­man­nen att öpp­na eld, men tror in­te att det finns nå­gon kopp­ling till ter­ro­rism. (TT-AFP)

FOTO: FE­LIX KAESTLE/AP

Po­li­ser ut­an­för klub­ben i Konstanz ef­ter skott­dra­mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.