Trump till an­grepp mot Ki­na

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■NORDKOREA. USA:S pre­si­dent Do­nald Trump går på Twit­ter till nytt an­grepp mot Ki­na för att ”in­te gö­ra nå­got” åt Nordkorea. Nordkorea sä­ger sig, ef­ter sitt se­nas­te ro­bot­test, ha ka­pa­ci­tet att nå he­la USA. Ki­na har upp­ma­nat Nordkorea att re­spek­te­ra FN:S sank­tio­ner och upp­hö­ra med hand­ling­ar som kan le­da till öka­de spän­ning­ar på Ko­re­a­halvön.

Som ett di­rekt svar på den se­nas­te upp­skjut­ning­en har två ame­ri­kans­ka bomb­plan flu­git över den ko­re­ans­ka halvön, upp­ger USA, rap­por­te­rar Reu­ters. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.