Fjäll­vak­ter mins­ka­de på­drag

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■NOR­GE. För tre vec­kor se­dan po­ste­ra­des fjäll­vak­ter ut vid den nors­ka na­tu­rattrak­tio­nen Troll­tunga. Se­dan dess har Rö­da Kor­set, som und­sät­ter folk i kni­pa på fjäl­let, ba­ra be­hövt ryc­ka ut tre gång­er. Som jäm­fö­rel­se blev det tio ut­ryck­ning­ar i ju­ni, skri­ver Ber­gens Ti­den­de.

Tu­rist­må­let Troll­tunga, som lig­ger i Od­da kom­mun, ha­de 20 000 be­sö­ka­re 2013. 2016 ha­de an­ta­let sti­git till 100 000 och i år vän­tas uppe­mot 170 000 gå den krä­van­de tu­ren upp till fjäll­for­ma­tio­nen. (TT-NTB)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.